İsim, Artikl, Əvəzlik (The Noun, The Article, The Pronoun)

About

Jalil S.

IELTS və TEFL sertifikatlarına malik peşəkar İngilis dili müəllimi
5 USD per lesson/session

About this course

Bu kursda öyrənəcəkləriniz: - Əsas nitq hissəsi olan İsmin təsnifatı (quruluşa, cinsə, kəmiyyətə və s.), onların cəmlənməsi, sayıla bilən və sayıla bilməyən isimlər, ismin yiyəlik halı; - Müəyyən və qeyri-müəyyən artiklları, onların istifadə qayları; - Əvəzlik, onun təsnifatı və işlənilmə qaydaları.

Details of this course

Syllabus

İsimlərin təsnifatı - 1

- Quruluşuna görə isimlər (sadə, düzəltmə, mürəkkəb); - Ümumi və xüsusi isimlər; - Cinsinə görə isimlər.

İsimlərin təsnifatı - 2

- Kəmiyyətinə görə isimlərin növləri; - İsimlərin cəmlənməsi;

İsimlərin təsnifatı - 3

- Sayıla bilən və sayıla bilməyən isimlər.

İsmin halları

- İsmin yiyəlik halı; - Müxtəlif isimlərin yiyəlik halda işlədilmə qaydaları.

Artikl

- Müəyyən və qeyri-müəyyənlik artiklları və onların işlədilməsi.

Əvəzlik - 1

- Şəxs əvəzlikləri; - İşarə əvəzlikləri; - Qeyri-müəyyənlik əvəzlikləri.

Əvəzlik - 2

- Sual əvəzlikləri; - İnkar əvəzlikləri; - Yiyəlik əvəzlikləri.

Əvəzlik - 3

- Qayıdış əvəzlikləri; - Nisbi əvəzlikləri; - Əvəzliklərin işlənilmə qaydaları

Schedule

June 15 - June 21, 2021

Tue

15

Wed

16

Thu

17

Fri

18

Sat

19

17:00

Sun

20

17:00

Mon

21

5

0 reviews